ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
  • ตัวเว็บไซต์สวยดี เนื้อหาอ่านง่าย
  • ข้อมูลหาง่าย
  • มีการอัพเดทอยู่เสมอ
  • พอใช้ได้
  • ยังต้องปรับปรุงอีก


เมษายน  2557
อา พฤ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     


ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 1,883,575 คน

  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒   หรือ    ใช้ชื่อย่อว่า สสว.๒  เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต  สถาบันครอบครัว  และชุมชน