ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
  • ตัวเว็บไซต์สวยดี เนื้อหาอ่านง่าย
  • ข้อมูลหาง่าย
  • มีการอัพเดทอยู่เสมอ
  • พอใช้ได้
  • ยังต้องปรับปรุงอีก


สิงหาคม  2557
อา พฤ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           


บทบาทของนักพัฒนาสังคมกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ได้ดำเนินการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการเครือข่ายร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทยภายใต้ มหกรรม พม. ร่วมสร้าง พลังรัก ประเทศไทยในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ภายใต้สโลแกนและโลโก้ “พม.ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย” โดยมีรูปแบบการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม ในหัวข้อ “ประชาชนคนไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีส่วนร่วมสร้างความสุขในสังคมได้อย่างไร”และการจัดกิจกรรมบำบัดสร้างสุข การให้ความรู้ สิทธิ และการขอรับบริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งกิจกรรมสร้างสุขรักษาสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

            

         นายเดชา ใจยะ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับเกียรเป็นประธานเปิดงานปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2  และมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  ๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับอย่างเป็นเกียรติ ในงานได้มีการจัดการแสดงต่างๆ อาทิเช่น การแสดงเต้นบนเวที  การประกวดดนตรีไทย การฝึกอาชีพการทำขนมไทย การแข่งขัน hulahoup รวมถึงการจัดแสดงสินค้าต่างๆ การตรวจรักษาสุขภาพให้กับประชาชน